Wetsvoorstel

Verzamelwet SZW 2021

Het wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten. Tot slot dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies.

Activiteiten

29 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 september 2020 om 14:00 uur.

11:30 - 12:30

18 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:30 - 13:31

Wetgevingsproces

17 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jun 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien