Wetsvoorstel Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Dit wetsvoorstel heeft als doel huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. Die bescherming krijgt gestalte middels een maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor huurders met geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
SGP 3
50PLUS 3
DENK 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Krol 1
Tegen

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:42

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 17:30 - 18:35

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 18:00 - 19:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is reeds per emailprocedure vastgesteld op donderdag 5 november 2020 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 19:30 - 20:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:20 - 14:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 11 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 25 juni 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 3. 15 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 16 oktober 2020

  Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om de inbrengdatum voor het initiatiefwetsvoorstel 35488 (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) vast te stellen op donderdag 29 oktober 2020 te 14.00 uur. Het wetsvoorstel, Advies van de Raad van State en Nader rapport zijn gisteren aan de Kamer gestuurd.

  E-mailprocedure

 5. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 5 november 2020

  Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) TK-35488

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 10 december 2020

  Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om het wetsvoorstel 35488 (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) te agenderen voor plenaire behandeling. Initiatiefnemer Henk Nijboer heeft vorige week de Nota n.a.v. het verslag aan de Kamer gestuurd, waarmee de schriftelijke behandeling kan worden afgerond.

  E-mailprocedure

 8. 15 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 17 december 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 10. 14 januari 2021

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 11. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 12. 27 januari 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (35488) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 13. 3 februari 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (35488) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 14. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven