Wetsvoorstel

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

Het wetsvoorstel bevat aanpassingen in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Het voorziet er onder meer in dat een beschikking tot invordering van een dwangsom tot stuiting van de verjaring leidt. Ook wordt de verjaringstermijn verlengd gedurende de procedure waarin derde-belanghebbende om een beschikking omtrent de invordering heeft verzocht.

Activiteiten

29 okt 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

15 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 14:25

14 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
04 jun 2020
02 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

28 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jun 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
18 jun 2020

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb (35477)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 okt 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
15 okt 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2020

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulden (Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb) (35477)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

28 mei 2020
Download Advies AKD
28 mei 2020
Download Advies RvS
28 mei 2020
Download Advies NVvR
28 mei 2020
Download Advies Rvdr
28 mei 2020
Download Advies SER
28 mei 2020
Download Advies NOB
28 mei 2020
Download Advies VNG
Alle documenten