Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 in verband met de tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het kader van Covid-19.

Wetgevingsproces

26 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
27 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (TK 35474)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2020

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (35474)

Hamerstukken
17 jun 2020

Procedurevergadering van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Meer zien