Gang

Wetsvoorstel Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomens...

Het wetsvoorstel is een zogenoemde verzamelwet. Het bevat verschillende voorzieningen en wettelijke aanpassingen die onder andere nodig zijn door veranderde omgangsvormen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus (Covid-19). Het voorstel regelt dat ledenvergaderingen van de Nederlandse Loodsencorporatie en de regionale corporaties tijdelijk via elektronische weg kunnen plaatsvinden. Ook voorziet het in een aanpassing van de regels die gelden voor het uitreiken van exploten door deurwaarders. Daarnaast worden de invorderings- en belastingrente tijdelijk verlaagd om de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Tenslotte wordt een geconstateerde omissie in de luchtvaartwet BES gerepareerd waarmee het tijdelijk beperken of verbieden van het burgerluchtverkeer boven (gedeelten) van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voortaan mogelijk is als een ‘Notice to Airman’ (NOTAM).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:01

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 14:00 - 14:05

E-mailprocedure

Besluit: Maandag 18 mei 12.00 uur is vastgesteld als inbrengdatum voor een wetsverslag en de regering zal worden verzocht uiterlijk maandag 25 mei de nota n.a.v. verslag aan de Kamer te doen toekomen.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Wetgevingsproces

 1. 12 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 mei 2020

  Behandelvoorstel ten aanzien van Verzamelspoedwet Covid-19

  E-mailprocedure

  Besluit: Maandag 18 mei 12.00 uur is vastgesteld als inbrengdatum voor een wetsverslag en de regering zal worden verzocht uiterlijk maandag 25 mei de nota n.a.v. verslag aan de Kamer te doen toekomen. 

 3. 14 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat  

 4. 18 mei 2020

  Verzamelspoedwet Covid-19

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 26 mei 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 6. 27 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 3 juni 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

  Procedurevergadering

 8. 13 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten