Wetsvoorstel

Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding

De voorgestelde wijziging van de Postwet 2009 is gericht op de ondersteuning van de transitie naar een brede bezorgmarkt. De wijzigingen kunnen grofweg worden onderverdeeld in vier blokken. Ten eerste is op enkele punten een wijziging van het wettelijk kader van de universele postdienst (hierna: UPD) nodig om mee te kunnen bewegen met groeiende behoeften van gebruikers en daarbij ook ruimte te laten voor technologische ontwikkelingen. Ten tweede wordt voorzien in een wijziging van de huidige toegangsregulering. Deze aanpassing is gericht op het benutten van schaalvoordelen en niet langer op het verder stimuleren van concurrentie. Ten derde heeft de wijziging van deze wet als doel de positie van werkenden met een arbeidsbeperking in de postsector te versterken. Tot slot heeft de wijziging van deze wet betrekking op het borgen van de continuïteit van de UPD in geval van een buitenlandse overname van de uitvoerder van de UPD.

Activiteiten

01 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van de uitspraak van de College College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de concentratie van PostNL met Sandd.

16:30 - 17:30

02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
10 nov 2020
Technische briefing

Technische briefing over de wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders (via videoverbinding).

Besluit: Behandeld.

18:00 - 19:00

Debat terugkijken
13 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 15:35

06 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Voorafgaand aan de plenaire behandeling technische briefing organiseren.

16:30 - 17:30

06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 mei te 12.00 uur.

13:30 - 14:30

01 apr 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

20:40 - 20:41

Wetgevingsproces

30 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
14 mei 2020

Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers (35423)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 okt 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 nov 2020

Technische briefing over de wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders (via videoverbinding).

Technische briefing
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
01 feb 2022

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers (35423)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

30 mrt 2020
Download Advies ACM
Alle documenten