Wetsvoorstel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Het wetsvoorstel heeft tot doel om meer duidelijkheid te verschaffen over onderdelen van de Grondwetsherzieningsprocedure, met name daar waar het gaat om de tweede lezing. Artikel 137, derde lid, van de Grondwet regelt nu dat de tweede lezing kan worden behandeld door een nieuw gekozen Tweede Kamer. In het verleden is discussie geweest over de vraag of dit de eerst gekozen Tweede Kamer moest zijn na het aannemen van de eerste lezing of dat dit ook een latere kon zijn. Het wetsvoorstel brengt op dit punt duidelijkheid. Alleen de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de verklaringswet kan het voorstel behandelen. Als die het wetsvoorstel niet behandelt voor het einde van de zittingsduur, vervalt het van rechtswege.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
PvdD 4

Activiteiten

25 mei 2020
Wetgevingsoverleg

Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419)

Besluit: Behandeld.

10:30 - 13:30

Debat terugkijken
14 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg op 25 mei 2020 van 10.30 tot 13.30 uur.

11:30 - 13:00

06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14.00 uur.  De commissiehecht aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vóór het zomerreces, eventueel in een wetgevingsoverleg tezamen met agendapunten 2 en 3. .

11:00 - 12:00

26 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

20 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
26 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
23 apr 2020

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (TK 35419)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten