Wetsvoorstel

Wijziging van de Telecommunicatiewet

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken

Activiteiten

28 mei 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

11:00 - 11:01

19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:01

07 mei 2020
06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.

13:30 - 14:30

21 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 13 februari 2020 te 12:00 uur.

16:30 - 17:30

14 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

14:00 - 15:15

Wetgevingsproces

19 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
14 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jan 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 feb 2020

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken (TK 35368)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 mei 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken (TK 35368)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten