Wetsvoorstel

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de regulering van de toeristische verhuur van woonruimte. Aan de gemeente worden instrumenten gegeven om de handhaving mogelijk te maken en indien noodzakelijk de neveneffecten van de toeristische verhuur van woonruimte te kunnen voorkomen of beperken. Dit wetsvoorstel voorziet daartoe in de mogelijkheid voor een registratie-, meld- en/of vergunningplicht. Door de registratieplicht wordt de informatiepositie van de gemeente verbeterd, waardoor gericht en effectief kan worden gehandhaafd. Door een meld- of vergunningplicht kunnen de negatieve neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte worden voorkomen of beperkt. Hiermee wordt een uniform systeem geïntroduceerd dat specifiek is toegesneden op toeristische verhuur van woonruimte. Daarnaast wordt een maatregel voorgesteld waarmee gemeenten op basis van de Huisvestingswet 2014 effectiever kunnen optreden tegen woonfraude.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

07 sep 2020
01 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:00 - 13:01

06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: De commissie voorziet de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vlak na het zomerreces.

11:00 - 12:00

12 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag over het wetsvoorstel vaststellen op donderdag 16 januari 2020.

11:30 - 12:30

03 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

16:20 - 16:40

Wetgevingsproces

29 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 dec 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
16 jan 2020

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (TK 35353)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 apr 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
25 jun 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
01 jul 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 sep 2020

Wet toeristische verhuur woonruimte

Wetgevingsoverleg
08 sep 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
22 sep 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten