Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Activiteiten

15 jan 2020
19 dec 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.(PVV tegen)

23:10 - 00:02

Debat terugkijken
05 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 5 december 2019, 14.00 uur

14:00 - 14:45

27 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:10

Wetgevingsproces

26 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
27 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 dec 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
19 dec 2019

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
15 jan 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten