Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Met dit wetsvoorstel wordt de verzameling en verspreiding van studiekeuze-informatie en het onderzoeken van studenttevredenheid en –betrokkenheid een publieke en wettelijke taak, uitgevoerd door een aan te wijzen rechtspersoon. De Nationale Studentenenquête (NSE) wordt hiermee juridisch geborgd, mede naar aanleiding van belemmeringen door de komst van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. De NSE bestaat sinds 2005. Zij is van groot nut en belang gebleken, zowel voor studenten (bij studiekeuze) en instellingen (ten behoeve van voorlichting en kwaliteitsbewaking), als voor ministerie en inspectie (voor beleidsmonitoring).

Activiteiten

12 dec 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

05 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, kan mogelijk worden aangemeld als hamerstuk.

10:15 - 11:15

05 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 14:00

17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 november 2019 om 14.00 uur.

10:15 - 11:15

15 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

08 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 nov 2019

Wetsvoorstel in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 dec 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35310)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten