Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Het kabinet verlengt het vangnet voor werkloze zestigplussers die na afloop van hun WW-uitkering nog geen recht hebben op AOW. Oorspronkelijk zou deze uitkeringsregeling, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW), volgend jaar aflopen. Nu loopt die door tot 1 januari 2014. Het komt erop neer dat werkloze ouderen nog tot eind 2025 een IOW-uitkering kunnen aanvragen in plaats van in de bijstand instromen. Net als de bijstand is de IOW een uitkering op minimumniveau, maar zonder partner- of vermogenstoets. De IOW-verlenging geldt voor mensen ouder dan 60 jaar en 4 maanden die na 1 januari 2020 werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Activiteiten

02 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:15 - 13:20

17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 november 2019 om 14.00 uur.

11:30 - 12:30

19 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

30 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 okt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 nov 2019

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd - 35294

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

01 okt 2019
Download Advies AP
Alle documenten