Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Het kabinet verlengt het vangnet voor werkloze zestigplussers die na afloop van hun WW-uitkering nog geen recht hebben op AOW. Oorspronkelijk zou deze uitkeringsregeling, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW), volgend jaar aflopen. Nu loopt die door tot 1 januari 2014. Het komt erop neer dat werkloze ouderen nog tot eind 2025 een IOW-uitkering kunnen aanvragen in plaats van in de bijstand instromen. Net als de bijstand is de IOW een uitkering op minimumniveau, maar zonder partner- of vermogenstoets. De IOW-verlenging geldt voor mensen ouder dan 60 jaar en 4 maanden die na 1 januari 2020 werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

28 nov 2019
27 nov 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd (35294)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:45 - 11:30

Debat terugkijken
20 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 14:25

19 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 november 2019 om 14.00 uur.

11:30 - 12:30

02 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13:15 - 13:20

Wetgevingsproces

30 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
02 okt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 nov 2019

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd - 35294

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 nov 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 nov 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd (35294)

Plenair debat
28 nov 2019

Plenaire vergadering: STEMMINGEN (Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd (35 294))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

01 okt 2019
Download Advies AP
22 nov 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten