Wetsvoorstel

Herziening van het beslag- en executierecht

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, om het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger te maken en om te voorkomen dat een beslag puur als pressiemiddel wordt gebruikt. Daartoe wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd. Ook wordt geregeld dat er geen beslag mag worden gelegd op roerende zaken, zoals inboedel of een auto, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen. Verder wordt het beslagverbod op roerende zaken gemoderniseerd, net zoals de regels inzake de veiling van roerende zaken. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om administratief beslag te leggen op motorrijtuigen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

11 mei 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Besluit: Behandeld.

12:30 - 18:00

Debat terugkijken
19 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:30

03 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 september 2019.

14:30 - 16:00

18 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

14 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
18 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 sep 2019

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 dec 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
Week 20

Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225)

Plenair debat (debat)
11 mei 2020

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Wetgevingsoverleg
14 mei 2020

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS, de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35 225), de Wet homologatie onderhands akkoord (35 249) en de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 358))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

17 jun 2019
Download Advies NVVK
17 jun 2019
Download Advies KBvG
17 jun 2019
Download Advies ABU
17 jun 2019
Download Advies NOVA
17 jun 2019
Download Advies AVB
17 jun 2019
Download Advies ATR
17 jun 2019
Download Advies NVB
17 jun 2019
Download Advies NVvR
17 jun 2019
Download Advies Nibud
17 jun 2019
Download Advies RvdR
17 jun 2019
Download Advies RvR
17 jun 2019
Download Advies SWN
Alle documenten