Wetsvoorstel

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Deze wet regelt de invoering per 1 januari 2020 van een minimumbedrag dat elektriciteit producerende bedrijven in Nederland de komende jaren moeten betalen voor hun uitstoot van kooldioxide (CO2). Het wetsvoorstel geldt voor bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor handel in emissierechten (EU ETS). Als de prijs van emissierecht volgens het EU ETS lager is dan de minimum CO2-prijs die in het wetsvoorstel is opgenomen wordt er een aanvullende belasting geheven.

Activiteiten

05 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Wetenschappelijke factsheets opvragen en via e-mailprocedure de vraagstelling bepalen.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 2 juli 2019 om 14.00 uur.

15:30 - 16:30

06 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor commissie voor Financiën  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:40 - 14:50

25 sep 2019
25 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:50 - 14:00

Week 47
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35216)

Wetgevingsproces

03 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 jun 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
06 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
25 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 nov 2019

Plenaire vergadering: Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35216)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten