Wetsvoorstel

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Deze wet regelt de invoering per 1 januari 2020 van een minimumbedrag dat elektriciteit producerende bedrijven in Nederland de komende jaren moeten betalen voor hun uitstoot van kooldioxide (CO2). Het wetsvoorstel geldt voor bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor handel in emissierechten (EU ETS). Als de prijs van emissierecht volgens het EU ETS lager is dan de minimum CO2-prijs die in het wetsvoorstel is opgenomen wordt er een aanvullende belasting geheven.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
Volt 3
Fractie Den Haan 1
Tegen
PVV 17
PvdD 6
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
BBB 1
BIJ1 1

Activiteiten

16 jun 2021
26 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Een meerderheid van de commissie heeft de wens uitgesproken dat het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (op 25 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling) nog voor de zomer wordt behandeld (plenair, of eventueel in een wetgevingsoverleg); deze wens wordt aan de Griffie Plenair overgebracht.

10:00 - 11:00

Debat terugkijken
03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie; het wetsvoorstel is op 25 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

14:30 - 15:30

28 jan 2021
25 sep 2019
25 sep 2019
06 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor commissie voor Financiën  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:40 - 14:50

05 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Wetenschappelijke factsheets opvragen en via e-mailprocedure de vraagstelling bepalen.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 2 juli 2019 om 14.00 uur.

15:30 - 16:30

Wetgevingsproces

03 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 jun 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
06 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
25 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 nov 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
19 dec 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 feb 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
26 mei 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
16 jun 2021

Plenaire vergadering: Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35216)

Plenair debat (wetgeving)
22 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

15 jan 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten