Wetsvoorstel

Wijziging van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Activiteiten

04 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

13:26 - 14:10

Debat terugkijken
27 jun 2019
06 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor feitelijke vragen reeds vastgesteld op dinsdag 11 juni 2019 om 14.00 uur.

13:15 - 14:00

04 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:50 - 16:15

Wetgevingsproces

29 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jun 2019

Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
27 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Stemmingen
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien