Activiteiten

04 jun 2019
20 jun 2019
26 jun 2019
27 jun 2019
02 jul 2019
03 jul 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Debat over de voorjaarsnota 2019 (35210-1)

14:45 - 18:30

Debat terugkijken
04 jul 2019
05 sep 2019

Wetgevingsproces

01 jan 1970
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 jun 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
05 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 jun 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
06 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VI)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Voorjaarsnota 2019

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2019)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-III)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35210-XVI

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VII)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-B)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35120-I)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35120-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging begrotingsstaten Ministerie Buitenlandse Zaken jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 35210-XV

Inbreng feitelijke vragen
11 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
26 jun 2019

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
26 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 jul 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Debat over de voorjaarsnota 2019 (35210-1)

Plenair debat
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 jul 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
04 jul 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Stemmingen
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering (Let op: nieuw tijdstip)

Procedurevergadering
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
11 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

01 jul 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten