Wetsvoorstel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen uit richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 in de Nederlandse wetgeving doorgevoerd. Volgens die richtlijn moeten landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van meer dan 40 kilometer per uur vanaf 20 mei 2018 verplicht een algemene periodieke keuring (APK) ondergaan. Een eerder wetsvoorstel van die strekking is door de Tweede Kamer verworpen. Om de APK-plicht te kunnen controleren en te handhaven regelt het wetsvoorstel tevens een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, mobiele machines, motorrijtuigen met een beperkte snelheid en aanhangwagens die door dergelijke voertuigen worden getrokken.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

28 jan 2020
22 jan 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

14:20 - 18:30

Debat terugkijken
12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:50

11 sep 2019
24 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 mei 2019.

11:00 - 12:00

16 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

10 apr 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
16 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 apr 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
23 mei 2019

Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 sep 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jan 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (35188)

Plenair debat (wetgeving)
28 jan 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

17 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten