Wetsvoorstel

Slotwet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over 2018 opgenomen.

Activiteiten

15 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:10 - 14:15

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 27 juni 2019.

10:15 - 11:15

23 mei 2019
29 mei 2019
04 jun 2019
Algemeen overleg

18:00 - 21:00

27 jun 2019

Wetgevingsproces

15 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 mei 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
23 mei 2019

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

Inbreng feitelijke vragen
23 mei 2019

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
29 mei 2019

IenW verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer

Technische briefing
04 jun 2019

Onderhoud wegen en bruggen

Algemeen overleg
27 jun 2019

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Meer zien