Wetsvoorstel Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (T

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 131
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Van Haga 1
Voor
SP 14
PvdD 4
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 21:45 - 22:54

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 23 april 2019 om 16.00 uur.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 12:45 - 12:55

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:40 - 14:00

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Inbreng feitelijke vragen

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 12:30 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 29 maart 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 februari 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 21 februari 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 26 februari 2019

  Verdrag tussen VS en Nederland inzake status personeel VS in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

  Inbreng feitelijke vragen

 5. 14 maart 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 14 maart 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 27 maart 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 28 maart 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 2 april 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 3 april 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 11 april 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 12. 23 april 2019

  Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 13. 4 juli 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 14. 5 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 29 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 31 oktober 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 17. 6 november 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 26 november 2019

  Plenaire vergadering: Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216) (35143)

  Plenair debat (wetgeving)

 19. 3 december 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 20. 13 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven