Wetsvoorstel

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Deze stelselherziening is begonnen met de totstandkoming van de Omgevingswet. Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk gebied. Deze zijn nu geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast maakt het toepassing van de privaatrechtelijke faciliteit van kavelruil ook mogelijk in het stedelijk gebied. Ook bevat het wetsvoorstel een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdD 4
Van Kooten-Arissen 1
Afwezig
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

16 okt 2019
16 okt 2019
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

14:00 - 14:10

Debat terugkijken
15 okt 2019
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:05 - 15:30

Debat terugkijken
10 okt 2019
09 okt 2019
08 okt 2019
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:15 - 22:54

Debat terugkijken
05 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling (voorzien in week 39).

11:30 - 12:30

11 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:00 - 17:15

04 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng verslag (wetsvoorstel) op 4 april 2019.

11:30 - 12:30

26 mrt 2019
Technische briefing

Technische briefing inzake de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133) door ambtenaren van het ministerie BZK

Besluit: Behandeld.

17:00 - 18:00

14 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 maart 2019.

11:30 - 12:30

05 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:15

Wetgevingsproces

01 feb 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 feb 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 feb 2019

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
21 mrt 2019

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (TK 35133) (Wordt verplaatst)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 mrt 2019

Technische briefing inzake de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133) door ambtenaren van het ministerie BZK

Technische briefing
04 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 apr 2019

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (TK 35133)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
08 okt 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133)

Plenair debat (wetgeving)
09 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
16 okt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

Stemmingen
16 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
17 okt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de moties ingediend bij het debat over de Turkse inval in Syrië en de eindstemming over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

04 feb 2019
Download Advies Actal
27 mrt 2019
Download Nader rapport
04 okt 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten