Gang

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Deze stelselherziening is begonnen met de totstandkoming van de Omgevingswet. Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk gebied. Deze zijn nu geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast maakt het toepassing van de privaatrechtelijke faciliteit van kavelruil ook mogelijk in het stedelijk gebied. Ook bevat het wetsvoorstel een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 94
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Tegen
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Niet deelgenomen
Van Haga 1 Niet deelgenomen
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 13:25 - 13:30

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:10

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:15 - 22:54

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling (voorzien in week 39).

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng verslag (wetsvoorstel) op 4 april 2019.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 maart 2019.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 1 februari 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 februari 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 14 februari 2019

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 maart 2019. 

 4. 21 maart 2019

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (TK 35133) (Wordt verplaatst)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 26 maart 2019

  Technische briefing inzake de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133) door ambtenaren van het ministerie BZK

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 4 april 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng verslag (wetsvoorstel) op 4 april 2019.  

 7. 4 april 2019

  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet) (TK 35133)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 6 juni 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 9. 11 juni 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 5 september 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling (voorzien in week 39). 

 11. 8 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 12. 9 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 10 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 15 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 15. 16 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 16. 16 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 17 oktober 2019

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 18. 17 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de moties ingediend bij het debat over de Turkse inval in Syrië en de eindstemming over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten