Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard is een openbaar document waarin wordt beschreven wat goede zorgverlening inhoudt. Zorgaanbieders en zorgverleners, cliëntorganisaties en organisaties van zorgverzekeraars of uitvoerders van de Wet langdurige zorg stellen een kwaliteitsstandaard op. De manier waarop kwaliteitsstandaarden nu tot stand komen, kan leiden tot stijgende zorgkosten, zonder dat de minister dit tijdig kan voorkomen. Het wetsvoorstel introduceert een financiële toetsing door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de minister voor Medische Zorg. Zij moeten toestemming geven voor publicatie van een kwaliteitsstandaard met substantiële financiële gevolgen. Het doel van het wetsvoorstel is om de collectieve zorguitgaven onder controle te houden.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 95
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
ChristenUnie 5
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Voor
PVV 20
SP 14
PvdA 9
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 18:30 - 22:33

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:35 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:50 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 maart 2019 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Wetgevingsproces

 1. 21 januari 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 januari 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 6 februari 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 6 maart 2019

  Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) - 35124

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 22 mei 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 28 mei 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 15 januari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 16 januari 2020

  Procedurevergadering (afwijkende dag)

  Procedurevergadering

 9. 16 januari 2020

  Plenaire vergadering: Wet financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35124)

  Plenair debat (wetgeving)

 10. 21 januari 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven