Wetsvoorstel

Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard is een openbaar document waarin wordt beschreven wat goede zorgverlening inhoudt. Zorgaanbieders en zorgverleners, cliëntorganisaties en organisaties van zorgverzekeraars of uitvoerders van de Wet langdurige zorg stellen een kwaliteitsstandaard op. De manier waarop kwaliteitsstandaarden nu tot stand komen, kan leiden tot stijgende zorgkosten, zonder dat de minister dit tijdig kan voorkomen. Het wetsvoorstel introduceert een financiële toetsing door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de minister voor Medische Zorg. Zij moeten toestemming geven voor publicatie van een kwaliteitsstandaard met substantiële financiële gevolgen. Het doel van het wetsvoorstel is om de collectieve zorguitgaven onder controle te houden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
ChristenUnie 5
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdA 9
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

21 jan 2020
16 jan 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

18:30 - 22:33

Debat terugkijken
15 jan 2020
28 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:50 - 16:15

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 maart 2019 te 14.00 uur

10:15 - 11:30

24 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:15 - 13:20

Wetgevingsproces

21 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
24 jan 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 mrt 2019

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) - 35124

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2020

Procedurevergadering (afwijkende dag)

Procedurevergadering
16 jan 2020

Plenaire vergadering: Wet financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35124)

Plenair debat (wetgeving)
21 jan 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

22 jan 2019
Download Advies NIP
22 jan 2019
Download Advies Nza
22 jan 2019
Download Advies VVN
22 jan 2019
Download Advies ATR
09 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten