Wetsvoorstel

Wijzigingswet financiële markten 2019

Dit voorstel bevat veranderingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op het accountantsberoep. Onder andere gaat het om:
- het mogelijk maken van informatieverstrekking door het Bureau financieel toezicht aan de Autoriteit Financiële Markten voor het toezicht op accountants;
- het verdwijnen van voorafgaand toezicht door de minister op de voorschriften voor accountantscontroles;
- het overdragen van de bevoegdheden van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) aan de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA);
- aanpassingen aan bepalingen in de Europese richtlijn solvabiliteit II;
- technische verbeteringen.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

17 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

13:45 - 14:00

23 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari 2019 om 14.00.

15:30 - 16:30

27 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg en geen plenair afrondend debat voeren.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
27 mei 2019
E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

14:00 - 14:00

28 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:50 - 16:15

06 jun 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

14 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
14 feb 2019

Wijzigingswet financiële markten 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 mrt 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
27 mei 2019

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel om af te zien van het houden van het op 3 juni geplande WGO inzake de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht (35 003) en de Wijzigingswet financiële markten 2019 (35 117)

E-mailprocedure
28 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019) (35117)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten