Wetsvoorstel

Wet fiscale arbitrage

Met dit voorstel wordt de Europese arbitragerichtlijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen (voluit: de richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen met betrekking tot dubbele belastingheffing in de Europese Unie). Als de Europese lidstaten een belastingverdrag verschillend uitleggen kan het gebeuren dat een 'belanghebbende' dubbel belasting moet betalen. Tot nu toe kon die belanghebbende de landen vragen om in overleg een oplossing te vinden. De arbitragerichtlijn geeft de belanghebbende nu echter het recht om in bepaalde gevallen arbitrage af te dwingen. De richtlijn stelt ook termijnen, biedt klacht- en beroepsmogelijkheden en geeft de arbitragecommissie vergaande bevoegdheden. Volgens het kabinet past dit niet in de al bestaande wetgeving, zoals Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) of de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en is daarom een nieuwe zelfstandige wet noodzakelijk.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

05 jun 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) (35110)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 13:20

Debat terugkijken
25 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:55 - 14:05

24 apr 2019
23 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 februari 2019 om 14.00.

15:30 - 16:30

20 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Finaniën  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 15:40

Wetgevingsproces

17 dec 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
21 feb 2019

Wet fiscale arbitrage

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 apr 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
25 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) (35110)

Plenair debat
11 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

03 jun 2019
Download Sprekerslijst
11 jun 2019
Download Eindtekst 35110
Alle documenten