Wetsvoorstel

Wet implementatie prospectusverordening

Dit voorstel regelt de aanpassing van hoofdstuk 5 van de Wet op het financieel toezicht aan de Europese prospectusverordening uit 2017. In de verordening staan regels over de informatie die beleggers moeten krijgen als zij willen investeren in aandelen of obligaties.

Activiteiten

15 apr 2019
11 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 13:50

10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

15:30 - 16:30

13 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg en geen plenair afrondend debat voeren.

15:30 - 16:30

19 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 7 februari 2019 om 14.00 uur.

15:30 - 17:15

18 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:40 - 16:15

Wetgevingsproces

17 dec 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
07 feb 2019

Wet implementatie prospectusverordening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 mrt 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
10 apr 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2019

Wet implementatie prospectusverordening

Wetgevingsoverleg
18 apr 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening) (35108)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

17 dec 2018
Download Advies ATR
Alle documenten