Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel - Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Criminele organisaties zoals motorbendes zouden door de minister voor Rechtsbescherming verboden moeten kunnen worden, vinden de indieners van het wetsvoorstel. Nu nog kunnen criminele bendes alleen door de rechter verboden worden. Maar dat proces duurt veel te lang. Een verbod door de minister werkt veel sneller en kan met onmiddellijke ingang in werking treden.
De initiatiefnemers wijzen erop dat de vrijheid van vergadering een Grondwettelijk recht is. Een bestuursrechtelijk verbod mag daarom alleen als dat in het belang is van de openbare orde. Volgens de Kamerleden is dat het geval, omdat de motorbendes zware criminaliteit stimuleren en faciliteren, en daarmee een ‘ernstige bedreiging voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag’ vormen. Zij stellen voor om deze verbodsbevoegdheid te introduceren als aanvulling op de bestaande regeling in het Burgerlijk Wetboek (BW).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdD 4
FVD 2
Groep Krol/vKA 2

Activiteiten

23 jun 2020
18 jun 2020
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

20:05 - 22:31

11 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: In de procedurevergadering op 7 april 2020 heeft de commissie besloten de Griffie Plenair te verzoeken de verdere behandeling van dit wetsvoorstel kort na het zomerreces 2020 in te plannen.

10:45 - 12:15

16 jan 2020
10 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:05 - 15:10

13 jun 2019
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg worden vastgesteld op 13 juni 2019.

14:00 - 14:00

Debat terugkijken
22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 juni 2019.

14:30 - 16:00

18 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:45 - 16:17

21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport van de initiatiefnemers afwachten.

14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

13 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
21 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 apr 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 jun 2019

Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 okt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 okt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
11 mei 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 jun 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079) (voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
23 jun 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
23 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

30 sep 2019
Download Reactie NvvR
30 sep 2019
Download Reactie OM
30 sep 2019
Download Reactie VNG
30 sep 2019
Download Reactie RvdR
09 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten