Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Kwint en Westerveld om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Bij het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kan een vrijwillige financiële ouderbijdrage worden gevraagd voor activiteiten buiten schooltijd. Denk hierbij aan schoolreisjes en de kerstviering, maar ook aan bepaalde excursies en bijlessen die door de school worden aangeboden. De wet stelt duidelijk dat het wel of niet betalen van deze bijdrage altijd vrijwillig is.
De initiatiefnemers stellen voor om in de onderwijswetten een bepaling op te nemen dat het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
FVD 2

Activiteiten

17 dec 2019
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
10 dec 2019
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

20:30 - 21:45

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:50

14 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 april 2019 om 14.00 uur.

10:15 - 11:15

14 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:40 - 14:00

Wetgevingsproces

30 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
08 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 apr 2019

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 sep 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
10 dec 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063) (Voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
17 dec 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

20 sep 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten