Wetsvoorstel

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Deze Rijkswet brengt een wijziging aan in de Paspoortwet. Om elektronische dienstverlening aan burgers mogelijk te maken worden publieke elektronische identificatiemiddelen ontwikkeld waarmee de burger zich op een hoger niveau van betrouwbaarheid dan met het huidige DigiD langs digitale weg kan identificeren bij een dienstverlener. Hiervoor wordt een chip aangebracht op wettelijke identiteitsdocumenten. In dit wetsvoorstel worden daarvoor de benodigde regels getroffen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een uitbreiding van het basisregister reisdocumenten.

Activiteiten

03 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:00 - 14:15

11 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 november 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

01 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
03 okt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 okt 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
15 nov 2018

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (35047-R2108)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten