Wetsvoorstel

Wet bedrijfsleven 2019

Dit tweede wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt enkele veranderingen in de vennootschapsbelasting, onder meer een verlaging van de tarieven, na het besluit van het kabinet om de dividendbelasting niet af te schaffen en de invoering van een bronbelasting op dividenduitkeringen en interest- en royaltybetalingen aan 'laagbelastende jurisdicties' uit te stellen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
SGP 3
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FvD 2

Activiteiten

18 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen te stellen van de vaste commissie voor Financiën.

15:15 - 15:20

21 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:35 - 14:40

26 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 is reeds vastgesteld (zie de noot bij het wetsvoorstel Belastingplan 2019).

15:30 - 16:30

30 okt 2018
07 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen d.d. 5 en 9 november 2018

15:30 - 16:30

09 nov 2018
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2019

Besluit: Behandeld.

09:30 - 16:00

Debat terugkijken
13 nov 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:15 - 23:11

Debat terugkijken
14 nov 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.

16:30 - 00:48

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

18 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
18 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 sep 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
29 okt 2018

Bronbelasting 2020 en onderdelen pakket Belastingplan 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
09 nov 2018

Pakket Belastingplan 2019

Wetgevingsoverleg
13 nov 2018

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
14 nov 2018

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2019 + Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) (voortzetting)

Plenair debat
15 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35030) en over de moties ingediend bij de algemene Financiële beschouwingen, het VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

15 nov 2018
Download Eindtekst 35028
Alle documenten