Wetsvoorstel

Gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Als een bank failliet gaat krijgen de klanten hun tegoeden tot 100.000 euro terug van het depositogarantiestelsel. Het wetsvoorstel regelt dat de banken en De Nederlandsche Bank het Burgerservicenummer (BSN) van de klanten kunnen gebruiken voor de administratie van het stelsel .

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

05 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

13:20 - 13:25

12 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 oktober 2018 om 14.00 uur.

15:30 - 17:00

27 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg en geen plenair afrondend debat voeren.

15:00 - 16:00

Debat terugkijken
27 mei 2019
E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

14:00 - 14:00

28 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:50 - 16:15

03 jun 2019
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

13:00 - 15:00

06 jun 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

27 aug 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
18 okt 2018

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 mrt 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
27 mei 2019

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel om af te zien van het houden van het op 3 juni geplande WGO inzake de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht (35 003) en de Wijzigingswet financiële markten 2019 (35 117)

E-mailprocedure
28 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2019

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Wetgevingsoverleg
06 jun 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (35003)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten