Wetsvoorstel

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Het wetsvoorstel heeft al doel een experiment mogelijk maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik, ook wel bekend als het wietexperiment. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen).

Activiteiten

04 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:05 - 16:15

05 sep 2018
12 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 september 2018.

14:30 - 16:00

05 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

14:30 - 16:00

06 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 15:00

Week 03
Plenair debat

Plenaire vergadering: Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) (34997)

Wetgevingsproces

16 jul 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
27 sep 2018

Wet experiment gesloten coffeeshopketen (Kamerstuk 34997)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2019

Plenaire vergadering: Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) (34997)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

03 sep 2018
Advies Politie
03 sep 2018
Advies VNG
03 sep 2018
Advies OM
04 okt 2018
Verslag (34997-5)
27 nov 2018
Aanbiedingsbrief
Alle documenten