Wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

Dit wetsvoorstel stelt de patiënt beter in staat om op basis van voldoende informatie toestemming te geven voor een behandeling of onderzoek. Daarnaast wordt de bewaartermijn van het medisch dossier verlengd. Het wetsvoorstel voorziet ook in een wettelijke regeling voor nabestaanden om het medisch dossier van een overleden patiënt in te zien.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 133
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
FVD 2
Voor
SP 14
SGP 3

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:45 - 19:56

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 oktober 2018 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:05 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 12 juli 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 september 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 5 september 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 4 oktober 2018

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt - 34994

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 13 maart 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 13 maart 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 16 april 2019

  Plenaire vergadering: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994)

  Plenair debat (wetgeving)

 8. 23 april 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven