Wetsvoorstel

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Dit voorstel regelt de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. De wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. Dat was een modernisering en vereenvoudiging van de voorgaande natuurwetgeving, waarbij de Europese en internationale verplichtingen zijn meegenomen. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken zijn met de Wet natuurbescherming in hoofdzaak bij provincies belegd. De wet natuurbescherming is al zoveel mogelijk afgestemd op de Omgevingswet. De Omgevingswet is gericht op samenhang en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving. Ook het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving valt daaronder. En daar maakt natuur onderdeel van uit. Het doel van deze wet is bescherming, beleving en benutting van natuur zoveel mogelijk te laten samengaan, waarbij rekening wordt gehouden met andere ruimtelijke functies, sociaaleconomische vereisten en lokale en regionale bijzonderheden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
GroenLinks 14
SP 14
PvdD 5

Activiteiten

02 jul 2019
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:10 - 16:00

Debat terugkijken
26 jun 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

17:00 - 21:15

20 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling vóór het zomerreces.

15:00 - 15:30

29 mei 2019
22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op woensdag 29 mei 2019 om 11.00 uur.

11:15 - 12:15

14 mei 2019
21 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:05 - 13:15

20 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Ervan uitgaande dat het kabinet de reactie op de consultatieronde conform bovenstaand besluit aan de Kamer stuurt, wordt het wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling met het voornemen het debat in de eerste week na het meireces 2019 te laten plaatsvinden.

11:15 - 12:15

06 feb 2019
23 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de consultatieperiode van het Aanvullingsbesluit natuur is afgelopen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van LNV verzoeken om de tijdens de consultatie ontvangen reacties op het Aanvullingsbesluit natuur aan de Kamer te sturen, inclusief de reactie van het kabinet hierop.

11:15 - 12:15

05 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 oktober 2018 om 15.00 uur.

11:15 - 12:15

04 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:15

Wetgevingsproces

29 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jul 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 okt 2018

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
23 jan 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
29 mei 2019

Nader verslag Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
26 jun 2019

Staat van de Volkshuisvesting (AO wordt tot nader order uitgesteld i.v.m. samenloop met het plenaire debat over de Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985) )

Algemeen overleg
26 jun 2019

Plenaire vergadering: Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985)

Plenair debat
02 jul 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
04 jul 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

21 jun 2019
Download Sprekerslijst
04 jul 2019
Download Eindtekst 34985
Alle documenten