Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Financiën. De wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

31 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:35 - 14:10

07 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Behandelen conform het eerdere besluit.

10:00 - 11:00

03 jul 2018
05 jul 2018
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

14:20 - 15:05

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

30 mei 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mei 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 jun 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
12 jun 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
03 jul 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jul 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
05 jul 2018

Plenaire vergadering: AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 3 en 4 juli)

Stemmingen
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien