Wetsvoorstel

Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

Wetsvoorstel om het verdrag met Oekraïne goed te keuren, dat samenhangt met de beslissing om de vervolging en berechting van het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland, volgens de regels van het Nederlandse straf(proces)recht te laten plaatsvinden. Het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne zijn partij bij een groot aantal multilaterale verdragen op het terrein van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. De algemene regelingen in de bestaande verdragen zijn niet altijd afdoende toegesneden op de specifieke situatie van de vervolging en de berechting van het neerhalen van vlucht MH17. In dit licht hebben Nederland en Oekraïne in dit verdrag een aantal aanvullende regelingen getroffen:
1. Nederlandse rechtsmacht en overdracht van strafvervolging
2. Uitlevering van verdachten
3. Berechting door middel van videoconferentie
4. Overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen
Tegelijkertijd met dit voorstel is een wetsvoorstel ingediend dat de uitvoering van het verdrag regelt (34.916).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

06 jun 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) (34 915) + Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 (34 916)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

11:00 - 13:30

24 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:45

23 mei 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffier Plenair zal worden verzocht dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 (Kamerstuk 34916) gezamenlijk te behandelen.

14:30 - 16:00

28 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 april 2018.

14:30 - 16:00

27 mrt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

16:00 - 16:15

22 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 april 2018 om 12.00 uur.

12:15 - 12:45

Wetgevingsproces

20 mrt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
22 mrt 2018

Extra procedurevergadering over behandeling MH17 dossier

Procedurevergadering
27 mrt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mrt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 apr 2018

Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) (34915)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
23 mei 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 mei 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2018

Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) (34 915) + Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 (34 916)

Plenair debat
12 jun 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten