Wetsvoorstel

Aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet zijn voorzien van een geüniformeerde barcode

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten, is er een amendement ingediend. Het amendement bevat een verbod om een implantaat toe te passen bij een patiënt indien dat implantaat geen "geüniformeerde identificatiecode" draagt. Naar aanleiding hiervan heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het amendement ontraden om redenen van uitvoerbaarheid en vanwege strijd met Europees recht. Er kan echter ook op andere wijze aan de intentie tegemoet gekomen worden, o.a. als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Het nu voorliggende wetsvoorstel heeft daarom tot doel om het amendement in al zijn onderdelen te laten vervallen zodat het wetsvoorstel over het implantatenregister uitvoerbaar wordt en in overeenstemming wordt gebracht met Europees recht.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

17 mei 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wetgeving Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (34 822)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

14:45 - 17:15

Debat terugkijken
24 apr 2018
15 mrt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 15:15

14 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

21 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

15 nov 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
21 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 nov 2017

Procedurevergadering VWS (begint zoveel eerder of later na constituerende vergadering)

Procedurevergadering
13 dec 2017

Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode - 34822

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 mrt 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
15 mrt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mei 2018

Plenaire vergadering: Wetgeving Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (34 822)

Plenair debat
22 mei 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten