Wetsvoorstel

Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

De richtlijn verzekeringsbemiddeling (richtlijn 2002/92/EG betreffende verzekeringsbemiddeling) had uitsluitend betrekking op bemiddelaars in verzekeringen. De richtlijn Verzekeringsdistributie breidt het toepassingsgebied van de richtlijn uit naar “direct writers” en bedrijven die verzekeringen als nevenactiviteit verkopen (zoals autoverhuurders en reisbureaus). De richtlijn Verzekeringsdistributie verduidelijkt de te volgen notificatieprocedure wanneer een bemiddelaar in verzekeringen het voornemen heeft zijn werkzaamheden via een bijkantoor of via het verrichten van diensten uit te oefenen in een andere lidstaat, alsook de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten in de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst in dit verband. Verder zijn de gedragsregels voor verzekeraars en bemiddelaars aangescherpt, onder andere op het gebied van advisering en informatieverstrekking (zowel met betrekking tot de dienstverlening als met betrekking tot de producten). Voorts zijn regels gesteld met betrekking tot transparantie over de beloning en belangen. Tenslotte bevat de richtlijn Verzekeringsdistributie aanvullende gedragsregels voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

31 jan 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (34770)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

20:10 - 22:00

29 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:05 - 14:15

23 nov 2017
13 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 oktober 2017 te 14.00 uur.

15:30 - 16:30

12 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

04 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
12 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2017

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
05 okt 2017

Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
23 nov 2017

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

Procedurevergadering
29 nov 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 jan 2018

Plenaire vergadering: Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (34770)

Plenair debat
06 feb 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

15 jan 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten