Wetsvoorstel

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Dit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke wijzigingen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

29 jan 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

14:15 - 23:00

05 nov 2019
Technische briefing

Wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (Kamerstuk 34767) en het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) (Kamerstuk 34768)

16:30 - 17:30

25 jan 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:15 - 14:30

24 jan 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

05 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

04 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2017

Procedurevergadering VWS - LET OP afwijkend tijdstip i.v.m. plenaire overlap

Procedurevergadering
26 okt 2017

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) - 34768

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 jan 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
25 jan 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 okt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 nov 2019

Wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (Kamerstuk 34767) en het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) (Kamerstuk 34768)

Technische briefing
29 jan 2020

Plenaire vergadering: Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

Plenair debat (wetgeving)
11 feb 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

09 feb 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten