Wetsvoorstel

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een aantal beperkte wijzigingen aan te brengen in de Geneesmiddelenwet. Het betreft hoofdzakelijk de reparatie van wetstechnische misslagen en omissies die zijn ontstaan tijdens de implementatiewerkzaamheden in de afgelopen jaren.
Het voorstel voorziet ook in een verhoging van de bestuurlijke boete indien een geneesmiddelenfabrikant een tekort van een geneesmiddel laat ontstaan, of dit niet tijdig meldt.

Activiteiten

12 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 15:00

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
23 mrt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:35 - 13:45

Wetgevingsproces

15 mrt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
23 mrt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
30 nov 2017

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum - 34694

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 apr 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 apr 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum (34 694)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten