Wetsvoorstel

Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen

Met dit wetsvoorstel wordt het samenwerkingscollege geïntroduceerd waarmee het voor twee of meer bekostigde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om gezamenlijk één of meer beroepsopleidingen of opleidingen voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast maakt het voorstel het mogelijk om de bekostigings- of examenrechten per leerweg, dat wil zeggen de beroepsbegeleidende- of de beroepsopleidende leerweg (bbl of bol) te ontnemen, in plaats van per (gehele) opleiding. Tot slot wordt met het wetsvoorstel een «alleenrecht» geïntroduceerd voor een kleine beroepsopleiding die dreigt te sluiten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

23 mrt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

13:35 - 13:45

30 mrt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na de briefing, gepland op 6 april aanstaande.

10:00 - 11:30

06 apr 2017
Technische briefing

Ambtelijke briefing over het wetsvoorstel samenwerkingscollege's MBO

Besluit: Behandeld.

14:00 - 14:45

13 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 10 mei a.s. te 10.00 uur.

10:00 - 11:00

14 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling kort na aantreden van nieuw kabinet.

10:00 - 11:00

20 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:05 - 14:15

18 jan 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen (34691)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:35 - 12:30

Wetgevingsproces

10 mrt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
23 mrt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
06 apr 2017

Ambtelijke briefing over het wetsvoorstel samenwerkingscollege's MBO

Technische briefing
13 apr 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 mei 2017

Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 sep 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 sep 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jan 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen (34691)

Plenair debat
23 jan 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

12 jan 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten