Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Rog teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Met dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) wordt de wettelijke bevoegdheid om een diagnostische toets te kunnen verplichten geschrapt.
De initiatiefnemers vinden deze bevoegdheid onwenselijk omdat inbreuken op de pedagogisch-didactische vrijheid van scholen niet bij algemene maatregel van bestuur, maar bij wet dienen te worden geregeld.
Het voorstel sluit aan bij de aangenomen motie-Ypma/Straus, waarin als overweging is opgenomen dat leraren en schoolleiders zelf bepalen of het afnemen van de diagnostische tussentijdse toets past in hun werkwijze en bijdraagt aan de onderwijskwaliteit (TK 33.661, nr. 10).
Zie ook het wetsvoorstel Leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs (33.661), welke is ingediend bij de Tweede Kamer op 17 juni 2013.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

13 mrt 2018
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 15:30

Debat terugkijken
07 mrt 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (Antwoord 1e termijn + rest) (34 598)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 14:00

Debat terugkijken
05 apr 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (34 598) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeld.

10:15 - 12:05

Debat terugkijken
30 mrt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard. Opnieuw aanmelden als gereed voor plenaire behandeling.

10:00 - 11:30

02 feb 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:35 - 13:40

02 feb 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

11:00 - 12:00

22 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 januari 2017 te 10.00 uur.

10:00 - 11:15

13 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:35 - 23:59

02 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

13:20 - 23:59

Wetgevingsproces

01 nov 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
02 nov 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 nov 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 dec 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 jan 2017

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 feb 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mrt 2017

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
05 apr 2017

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (34 598) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
07 mrt 2018

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (Antwoord 1e termijn + rest) (34 598)

Plenair debat
13 mrt 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten