Wetsvoorstel

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Het wetsvoorstel implementeert de herschikte richtlijn markten voor financiële instrumenten (MIFID II) in de Wet op het financieel toezicht (Wft). MiFID II bevat regels m.b.t. het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten waaronder begrepen regels voor het exploiteren van handelsplatformen waarop financiële instrumenten worden verhandeld alsmede regels voor het verlenen van datarapporteringsdiensten ten behoeve van de handel in financiële instrumenten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

27 okt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

13:15 - 23:59

09 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 december 2016 te 14.00 uur.

15:30 - 16:30

06 jul 2017
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling. De griffie zal worden verzocht het debat vóór Prinsjesdag te plannen.

14:00 - 15:00

06 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 13:45

12 sep 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (34 583)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

15:45 - 18:30

Debat terugkijken
26 sep 2017

Wetgevingsproces

25 okt 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
27 okt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 nov 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
01 dec 2016

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
29 mrt 2017

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
06 jul 2017

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
06 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2017

Plenaire vergadering: Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (34 583)

Plenair debat
13 sep 2017

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
26 sep 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
26 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2017

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
16 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten