Wetsvoorstel Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 40
PvdA 35
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
GrKÖ 2
GrBvK 2
PvdD 2
Van Vliet 1
Klein 1
Monasch 1
50PLUS 1
Houwers 1
Voor
SGP 3

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:45 - 23:59

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:35 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:10 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 november 2016 te 17.00 uur

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 18 oktober 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 25 oktober 2016

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

 3. 27 oktober 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 9 november 2016

  Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute - 34578

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 15 november 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 17 november 2016

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 23 november 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 23 november 2016

  Plenaire vergadering: Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (34 578)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 29 november 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven