Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 35 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Tegen
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:30 - 23:58

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:05 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht de expertise van het ministerie Veiligheid en Justitie in te roepen om op enkele punten nader advies te geven. De commissie ontvangt dit nader advies graag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur nog deze week.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:40 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op dinsdag 27 september 2016 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 7 september 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 september 2016

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken 

 3. 13 september 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op dinsdag 27 september 2016 om 14.00 uur. 

 4. 27 september 2016

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 5 oktober 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 6. 6 oktober 2016

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 7. 11 oktober 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 8. 18 oktober 2016

  Nader verslag Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 25 oktober 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 25 oktober 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 11. 2 november 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 8 november 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht de expertise van het ministerie Veiligheid en Justitie in te roepen om op enkele punten nader advies te geven. De commissie ontvangt dit nader advies graag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur nog deze week. 

 13. 16 november 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 22 november 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 23 november 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 16. 23 november 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 24 november 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 18. 1 december 2016

  Plenaire vergadering: Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34 295)+ Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten(34 532)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 19. 6 december 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 20. 6 december 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 6 december 2016

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

Documenten