Wetsvoorstel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
PVV 20

Activiteiten

24 mei 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (34 517)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

14:15 - 15:23

Debat terugkijken
09 mei 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:25 - 15:45

20 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is in uw commissievergadering van 6 april jl. niet controversieel verklaard. Het kan worden aangemeld voor plenaire behandeling.

11:30 - 12:30

08 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 oktober 2016 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

06 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:10 - 23:59

Wetgevingsproces

08 jul 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
06 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 okt 2016

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 34517)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
20 apr 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
09 mei 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 mei 2017

Plenaire vergadering: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (34 517)

Plenair debat
30 mei 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten