Wetsvoorstel

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1

Activiteiten

04 jul 2016
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) (Kamerstuk 34 436)

Besluit: Behandeld.

10:30 - 15:30

Debat terugkijken
29 jun 2016
Procedurevergadering

Besluit: Omdat de CDA-fractie bezwaar heeft aangetekend tegen het voorstel van het lid Visser (VVD) om de Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)(Kamerstuk 34436) plenair als hamerstuk aan te melden, trekt zij haar voorstel in. Het wetgevingsoverleg over de wijziging van de Waterwet zal, zoals gepland, op 4 juli plaatsvinden.

10:15 - 11:15

01 jun 2016
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg, dat ingepland zal worden op 4 juli van 10.00 - 15.30 uur.

10:15 - 11:15

30 mrt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 26 april 2016 te 12.00 uur.  Per e-mail inventariseren of er voldoende belangstelling is (minimaal 5 leden) om een technische briefing over dit wetsvoorstel te organiseren door ambtenaren van het ministerie, voorafgaand aan de inbreng voor het verslag. Zo ja, dan de minister verzoeken een dergelijke briefing te (laten) verzorgen.

15:00 - 16:00

29 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

23 mrt 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
29 mrt 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mrt 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
26 apr 2016

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 jun 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
29 jun 2016

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
04 jul 2016

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) (Kamerstuk 34 436)

Wetgevingsoverleg
07 jul 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over agendapunten van 5 en 6 juli)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten