Wetsvoorstel

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 35
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
50PLUS 1
Houwers 1
Monasch 1
Van Vliet 1
Tegen
GroenLinks 4
PvdD 2
Klein 1

Activiteiten

01 dec 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34 295)+ Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten(34 532)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:30 - 23:58

Debat terugkijken
26 mei 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 23:59

25 mei 2016
24 mei 2016
Procedurevergadering

Besluit: De voorkeur van de commissie gaat, indien mogelijk, uit naar een gezamenlijke behandeling van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het nog te ontvangen wetsvoorstel over fosfaatrechten.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:00 - 17:15

28 apr 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden gevraagd of er bewaren zijn tegen een gezamenlijke behandeling van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het nog te ontvangen wetsvoorstel over de fosfaatrechten. De reactie zal worden verzocht voor de volgende procedurevergadering op 24 mei 2016.

15:00 - 16:15

18 nov 2015
13 okt 2015
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt gesteld op twee weken na ontvangst van de bij agendapunt 28 verzochte informatie betreffende het rekenmodel grondgebondenheid.

16:00 - 17:15

07 okt 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Het kabinet zal worden verzocht te reageren op de verschillen tussen de Algemene Maatregel van Bestuur en voorliggend wetsvoorstel voor maandag 12 oktober 2015 om 12.00 uur.

13:00 - 14:15

29 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken

15:15 - 23:59

Wetgevingsproces

26 sep 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
29 sep 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 okt 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 okt 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 nov 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 dec 2015

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) 34 295

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 dec 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering
28 apr 2016

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 mei 2016

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 mei 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 mei 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 okt 2016

Procedurevergadering

Procedurevergadering
01 dec 2016

Plenaire vergadering: Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34 295)+ Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten(34 532)

Plenair debat
06 dec 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten