Wetsvoorstel

Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen

...

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
GroenLinks 4
PvdD 2

Activiteiten

06 okt 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 23:59

07 okt 2015
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Het initiatiefvoorstel wordt pas in handen van de commissie gesteld nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de initiatiefnemer op dat advies zijn reactie heeft gegeven.

15:30 - 16:30

14 jan 2016
Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 28 januari 2016 te 14.00 uur.

10:00 - 11:00

18 feb 2016
Procedurevergadering

Besluit: Initiatiefvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.  De griffie plenair verzoeken om de minister van Financiën uit te nodigen voor de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel.

15:00 - 16:00

02 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:15 - 23:59

28 apr 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (34 291) (Eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeld.  Voortzetting debat.

10:15 - 23:59

Debat terugkijken
15 jun 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten (34 291) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

13:30 - 23:59

Debat terugkijken
21 jun 2016

Wetgevingsproces

24 sep 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
06 okt 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 okt 2015

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
14 jan 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
28 jan 2016

Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 feb 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
02 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 apr 2016

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (34 291) (Eerste termijn Kamer)

Plenair debat
15 jun 2016

Plenaire vergadering: Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten (34 291) (voortzetting)

Plenair debat
15 jun 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
21 jun 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
21 jun 2016

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

11 dec 2018
Download Wijkverpleging
Alle documenten