Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1

Activiteiten

02 jul 2015
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

23:30 - 23:59

Debat terugkijken
29 jun 2015
Wetgevingsoverleg

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34105)

Besluit: Behandeld.

14:30 - 16:30

24 jun 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:15 - 23:59

18 jun 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Indien de behandeling voor het zomerreces niet meer plenair kan plaatsvinden dan behandeling aanvragen in een WGO, maar niet op maandag 29 juni 2015.

11:30 - 12:30

16 apr 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 mei 2015 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

14 apr 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:30 - 23:59

15 jan 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop, zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

16 dec 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

11 dec 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
16 dec 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2015

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
14 apr 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 apr 2015

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
28 mei 2015

Wetsvoorstel wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (34105)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 jun 2015

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
24 jun 2015

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2015

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34105)

Wetgevingsoverleg
02 jul 2015

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
02 jul 2015

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten