Schepelhal

Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
PVV 12
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
GrBvK 2
GrKÖ 2
PvdD 2
Klein 1
50PLUS 1
Van Vliet 1
Houwers 1
Tegen

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34105)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:15 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Indien de behandeling voor het zomerreces niet meer plenair kan plaatsvinden dan behandeling aanvragen in een WGO, maar niet op maandag 29 juni 2015.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 mei 2015 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop, zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:00 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 11 december 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 december 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 15 januari 2015

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop, zal zijn ontvangen. 

 4. 14 april 2015

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 5. 16 april 2015

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 mei 2015 te 14:00 uur. 

 6. 28 mei 2015

  Wetsvoorstel wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (34105)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 18 juni 2015

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Indien de behandeling voor het zomerreces niet meer plenair kan plaatsvinden dan behandeling aanvragen in een WGO, maar niet op maandag 29 juni 2015.  

 8. 24 juni 2015

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 29 juni 2015

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (TK 34105)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 2 juli 2015

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 11. 2 juli 2015

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten