Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
PvdA 36
SP 15
CDA 13
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
Houwers 1
Klein 1
Tegen
VVD 40
D66 12
PVV 12
Groep Bontes/Van Klaveren 2
50PLUS 1
Van Vliet 1

Activiteiten

31 mei 2016
25 mei 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Segers, Volp en Kooiman tot strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34 091) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:05 - 23:59

15 okt 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Segers, Volp en Kooiman tot strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34 091) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeld.

19:50 - 23:59

Debat terugkijken
16 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:15 - 23:59

17 jun 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 juli 2015.  De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer te informeren wanneer zij de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Kamerstuk 33885) tegemoet kan zien.

13:30 - 14:30

26 nov 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.

14:45 - 23:59

Wetgevingsproces

25 nov 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
26 nov 2014

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jun 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
09 jul 2015

Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (34091)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 sep 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 sep 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2015

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Segers, Volp en Kooiman tot strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34 091) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
04 nov 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 mei 2016

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Segers, Volp en Kooiman tot strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34 091) (voortzetting)

Plenair debat
26 mei 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
31 mei 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten