Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Verruiming vrijheid van meningsuiting

Het voorstel strekt ertoe de vrijheid van meningsuiting te verruimen. Daartoe wordt voorgesteld artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht (groepsbelediging) te schrappen. Opzettelijke belediging in het openbaar van groepen mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap zal dan niet meer strafbaar zijn. Voorts wordt voorgesteld de artikelen 137d Sr (aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden) en 137e Sr (verspreidings-verbod van uitlatingen die tevens strafbaar zijn op grond van de artikelen 137c en 137d) te wijzigen. Als gevolg daarvan zal het aanzetten tot haat of discriminatie van de hiervoor genoemde groepen personen niet meer strafbaar zijn. Enkel het aanzetten tot gewelddadig optreden zal strafbaar blijven. De initiatiefnemer wil met het voorstel vier doelen dienen: het verruimen van de vrijheid van meningsuiting, het verzekeren van het lex certa-beginsel, het voorkomen van een conflict tussen op Nederland rustende verdragsverplichtingen en het bieden van een handreiking aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bij het bepalen van de Europese consensus inzake het beschermen van het maatschappelijk Debat.

Activiteiten

05 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Het Presidium zal worden verzocht aan te geven hoe de Kamer in het algemeen zou moeten omgaan met 'verouderde’ wetgeving en/of verweesde initiatiefwetgeving.

14:30 - 16:00

15 dec 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34 051) (eerste termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

10:35 - 23:59

Debat terugkijken
07 jul 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:55 - 23:59

31 mrt 2016
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd nader verslag.

14:00 - 14:00

09 mrt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 31 maart 2016.

14:30 - 16:00

09 sep 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 1 oktober 2015.

14:30 - 16:00

14 okt 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:00 - 23:59

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Wetgevingsproces

10 okt 2014
Het wetsvoorstel is ingediend
14 okt 2014

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
01 okt 2015

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 mrt 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
31 mrt 2016

Nader verslag voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 jul 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 jul 2016

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 dec 2016

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34 051) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten